ΟΑΣΘ: Φιμώνουν αυτούς που γνωρίζουν -Ζητά από τους εργαζόμενους να υπογράψουν δήλωση εχεμύθειας

Καθεστώς ομερτά επιχειρεί να επιβάλει η διοίκηση του ΟΑΣΘ σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε τομείς των οποίων τα πεπραγμένα ερευνώνται από τη δικαιοσύνη.

 

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αμυνθεί απέναντι σε όσα αποκαλύπτονται για τα έργα και τις ημέρες στον Οργανισμό, καθώς και απέναντι στη δικαιοσύνη και στις ελεγκτικές αρχές, εγχώριες και αλλοδαπές, η διοίκηση του ΟΑΣΘ προχώρησε σε μια πρωτοφανή ενέργεια. Ζήτησε από όσους εργάζονται σε «ευαίσθητες» διευθύνσεις, σε αυτές δηλαδή που έχουν να κάνουν με προμήθειες, προσλήψεις και την εν γένει οικονομική διαχείριση, να υπογράψουν δήλωση εχεμύθειας!

 

Είναι μια προφανής απόπειρα φίμωσης όσων γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα σχετικά με υποθέσεις που σκανδαλίζουν την κοινή γνώμη, αρκετές από τις οποίες ερευνώνται ήδη από τη δικαιοσύνη και το ΣΔΟΕ.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

 

Συγκεκριμένα, πριν από λίγο καιρό η διοίκηση του ΟΑΣΘ διένειμε στους εργαζόμενους αυτών των τομέων μια .υπεύθυνη δήλωση η οποία τιτλοφορείται «Υποχρέωση εχεμύθειας – εμπιστευτικότητας.
Τη δήλωση συνυπογράφουν ο εργαζόμενος και εκπρόσωπος του ΟΑΣΘ.

 

Ειδικότερα, στη δήλωση εμπιστευτικότητας αναφέρεται: «Ο/η εργαζόμενος/η οφείλει να τηρεί αυστηρά το απόρρητο σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τις υποθέσεις και τις δραστηριότητες του ΟΑΣΘ και του διοικητικού συμβουλίου αυτού, των οποίων έλαβε γνώση κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας του/της. Ο/η εργαζόμενος/η δεν μπορεί να παράσχει πληροφορίες σε τρίτο μέρος που αφορούν στοιχεία με τα οποία ήρθε σε επαφή κατά την απασχόληση του/της τα οποία μπορούν να έχουν βλαβερές επιπτώσεις για τον ΟΑΣΘ. Ο/η εργαζόμενος/η υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όλες τις γενικές ή ειδικές πληροφορίες, έγγραφα ή σχέδια εγγράφων, πρακτικών του δ.σ., τα οποία πληροφορείται και περιέρχονται σε γνώση του…». Επίσης, «ο/η εργαζόμενος/η υποχρεούται να απέχει από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για λογαριασμό του είτε για λογαριασμό τρίτων, στοιχείων και γενικά των προσωπικών ή πληροφοριακών δεδομένων του ΟΑΣΘ και του δ.σ. που τα αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο…».

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 20.000 ΕΥΡΩ

 

Στο τέλος της δήλωσης εχεμύθειας δηλώνεται κατηγορηματικά ότι «σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου ο/η εργαζόμενος/η οφείλει στον ΟΑΣΘ το ποσό των 20.000 ευρώ ως ποινική ρήτρα για κάθε παράβαση». Τονίζεται μάλιστα πως η υποχρέωση εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει «και μετά την τυχόν λύση της σύμβασης εργασίας με τον ΟΑΣΘ».

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόπειρα φίμωσης όσων γνωρίζουν για τα πεπραγμένα στον Οργανισμό ξεκίνησε πριν από περίπου τρεις μήνες, όταν ο ΟΑΣΘ είχε τεθεί για τα καλά στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, του ΣΔΟΕ και των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη δήλωση υπέγραψαν οι περισσότεροι απ’ όσους εργάζονται στο τμήμα Προμηθειών, στη διεύθυνση Γραμματείας του διοικητικού συμβουλίου και στη διεύθυνση Διασφάλισης Εσόδων. Κάποιοι ελάχιστοι αρνήθηκαν να την υπογράψουν λέγοντας πως κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Εξαιτίας των αρνήσεων το θέμα πήρε διαστάσεις, με αποτέλεσμα η διοίκηση του ΟΑΣΘ να οδηγηθεί σε αναδίπλωση. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση από πλευράς σωματείου εργαζομένων.

 

Δείτε σχετικά:

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάνδαλο οι επιχορηγήσεις στον ΟΑΣΘ

 

Πηγή: Αγγελιοφόρος