Διήμεροι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού που εκπόνησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αστυνομικές δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διενήργησε κατά το διήμερο 22-23/07/2014, εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους

 

Κατά τη διάρκεια της ειδικής δράσης, β εβαιώθηκαν συνολικά 739 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από τις οποίες:

 

  • οι (310) αφορούν σε παράνομες σταθμεύσεις
  • οι (313) αφορούν σε νομοθεσία περί φορτηγών οχημάτων
  • οι (116) αφορούν σε λοιπές επικίνδυνες τροχονομικές παραβάσεις