Πράσινο φως για τη σίτιση αστέγων στη Θεσσαλονίκη

Το πράσινο φως για τη σίτιση αστέγων άναψε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία συνεδρίαση του.

 

Ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αντικείμενο την ενίσχυση των αστέγων και την εξασφάλιση της σίτισης τους μέσω προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζει ο δήμος.

Όπως τονίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο, τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει, ως πρώτος συμβαλλόμενος, το υπουργείο με το ποσό των 200.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως δεύτερος συμβαλλόμενος, θα έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης και υλοποίησης του προγράμματος, καθώς επίσης και τη διοικητική και διαχειριστική στήριξη του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.
 

Διανομή φαγητού


 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από πλευράς του δήμου και θα χρηματοδοτούνται από τη σύμβαση είναι η προμήθεια και διανομή μαγειρεμένου φαγητού σε αστέγους.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης φροντίζει μέσα από τον προϋπολογισμό του, αλλά και με την εκμετάλλευση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, να ενισχύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως οι άστεγοι» τόνισε στην εισήγησή της η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Καλυψώ Γούλα.

Συμπλήρωσε ότι «στόχος της προγραμματικής σύμβασης, που έχει διάρκεια ισχύος έως τον Δεκέμβριο του 2015, είναι η αύξηση των παρεχόμενων συσσιτίων, ειδικά αυτή την περίοδο που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι μαστίζονται από την κρίση».