Προβλήματα υδροδότησης στην ΒΙΠΕΘ Σίνδου

Προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν σήμερα στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης εξαιτίας εργασιών, από τις 10:00-15:00, για την επισκευή διαρροής σε αγωγό.

Τα προβλήματα θα παρουσιαστούν στη Β’ Φάση, στην οδό ΔΑ’ 10.