Προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Δημοσιεύθηκε: Wednesday 10 Dec 2014 - 09:37

Τελευταία Ενημέρωση: 09:37