Σεμινάριο ΑΠΘ- Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜΘ: Επιχειρηματικά πλάνα για Διαδίκτυο

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και το Μορφωτικό Ίδρυμά της, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας που διατηρούν με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, σας ενημερώνουν για το σεμινάριο «Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα», που θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Στο συνημμένο αρχείο, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του σεμιναρίου και με τη διαδικασία υποβολής διαδικτυακής αίτησης (μπορείτε να τη συμπληρώσετε  εδώ).

 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συναδέλφων-μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ για το συγκεκριμένο σεμινάριο (όπως εκδηλώθηκε σε σχετικό διερευνητικό ερώτημα της Ένωσης), έπειτα από συνεννόηση με τους διοργανωτές, οι παραδόσεις θα γίνονται στην αίθουσα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μορκεντάου 1, 1ος όροφος), ενώ το κόστος συμμετοχής διαμορφώθηκε σε 100 € (έναντι 150 €, που ήταν το σύνηθες για ανάλογα σεμινάρια).

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα: 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος

«Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα».

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες πάνω σε θέματα δημιουργίας και εφαρμογής ενός επιχειρηματικού σχεδίου για διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα. Οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν τα βασικά στάδια ενός επιχειρηματικού πλάνου, δύο εφαρμογές δημιουργίας ραδιοφωνικής και ενημερωτικής ιστοσελίδας και θα ετοιμάσουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους αλλά και ανέργους του τομέα των ΜΜΕ, αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στο επιχειρηματικό πλάνο για διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες, Έρευνα αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, SWOT Analysis, Marketing plan, υπηρεσία, τιμολόγηση, διανομή, προβολή, χώρος, διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, Οικονομικό πλάνο, προϋπολογισμός, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, χρηματοροές, νεκρό σημείο, χρηματοοικονομικοί δείκτες, καταστατικό,   Η περίπτωση του jazzradio, Η περίπτωση του blogariseto, Αξιολόγηση των εφαρμογών των επιμορφωμένων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 18/02 έως 08/03/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Το σεμινάριο θα γίνεται κάθε Τετάρτη, απογευματινές ώρες.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015). Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (10:00-13:00).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                            Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                              του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                                      Α. Βέγλης, Καθηγητής

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr