Επανέρχεται η δημοτική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη;

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της 5ης τακτικής συνεδρίασής του στις 2 Μαρτίου 2015, ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα σχετικά με τη ανασύσταση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

«Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας το καλοκαίρι του 2013 αποτέλεσε ένα πολλαπλό πλήγμα στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην γενικότερη εικόνα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Εκτός από το μηδαμινό δημοσιονομικό όφελος της κατάργησης, επιβάρυνε υπέρμετρα τους πόρους και το έργο της ΕΛ.ΑΣ., περιόρισε αισθητά την ικανότητα του Δήμου να διασφαλίσει την ευταξία στην πόλη, απομάκρυνε ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό από τον φορέα και δημιούργησε σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στους πρώην εργαζομένους της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Μέχρι σήμερα η επανατοποθέτηση ενός μικρού αριθμού από τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., εν αναμονή των σχετικών νομοθετικών πράξεων για τις αρμοδιότητες και τον ρόλο τους, δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Ως γνωστόν, το εργασιακό τους αντικείμενο ελάχιστη σχέση έχει με την δημοτική αστυνόμευση, καθώς καλύπτουν στην πλειοψηφία τους αλλότριες ανάγκες των υπηρεσιών που ανήκουν.

 

Προτείνεται η επανασύσταση του θεσμού, ο οποίος θα στελεχώνεται από 90 πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, αριθμός που θεωρείται ικανός σε πρώτη φάση για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών. Η στελέχωση αυτή προτείνεται να  διενεργηθεί σε εθελοντική βάση και με προτεραιότητα στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που τώρα υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. ή και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και με αυτούς που παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

 

Σε επίπεδο αρμοδιοτήτων το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται την ανάθεση στην επανασυσταθείσα υπηρεσία της ελεγχόμενης στάθμευσης Κ.Ο.Κ, του κανονισμού καθαριότητας, του ελέγχου του κοινόχρηστου χώρου, των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, της υπαίθριας διαφήμισης, της εφαρμογής των διοικητικών κυρώσεων (Σφραγίσεις – αποσφραγίσεις Κ.Υ.Ε.), της πολιτικής προστασίας και της διενέργειας διοικητικών πράξεων (Αυτοψίες, Έκδοση Μόνιμης Κατοικίας, Απογραφή Συνταξιούχων, Γνήσια υπογραφής, επιδόσεις).

 

Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί άμεσα το διαθέσιμο προσωπικό, θα αποφευχθεί το φαινόμενο της επικάλυψης αρμοδιοτήτων με την ΕΛ.ΑΣ., θα βελτιωθεί σημαντικά η ικανότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης να ασκήσει αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα τον ρόλο του προς όφελος των δημοτών και το κυριότερο χωρίς καμία δημοσιονομική επιβάρυνση, αλλά αντίθετα όφελος».

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr