Δράσεις σε σχολεία για ευαισθητοποίηση των νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα

Έναρξη παρεμβάσεων στα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Ευαισθητοποίησης Νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compasito»
Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων πραγματοποιεί από το Φεβρουάριο του 2015 παρεμβάσεις σε σχολεία της Θεσσαλονίκης με τη χρήση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compasito.

 

Πρόκειται για δύο εγχειρίδια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα οποία μέσω των δραστηριοτήτων που προτείνουν φέρνουν τα παιδιά και τους νέους σε επαφή με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο να υιοθετηθεί από τους συμμετέχοντες μια στάση υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους και των δικαιωμάτων των άλλων στην καθημερινή ζωή.

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Ευαισθητοποίησης Νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compasito» στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες». Το Πρόγραμμα Επιχορήγησης EEA Grants υλοποιεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι τα τέλη Απριλίου στη Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί πάνω από 20 παρεμβάσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια εκπαίδευσης ενεργών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη συντονισμένη προώθηση των εγχειριδίων σε σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τα γραφεία της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη.
Τέλος, με δεδομένο ότι ήδη πολλά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αιτηθεί παρεμβάσεις για το τρέχον σχολικό έτος, είναι πιθανό να υπάρξουν αιτήματα που θα μεταφερθούν ως προτεραιότητα για το 2015-2016.

Για την προώθηση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολεία έχει δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Εκπαιδευτών Εθελοντών που εκπαιδεύτηκαν από το επιστημονικό προσωπικό της ΑΡΣΙΣ και αναλαμβάνουν τις παρεμβάσεις σε σχολεία και δημόσιους χώρους με την υποστήριξη της οργάνωσης. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, κοινωνικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς και στοχεύει στη διάχυση των διαδικασιών εκπαίδευσης παιδιών και νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους το Δίκτυο Εκπαιδευτών μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά την ΑΡΣΙΣ.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr