721 θέσεις εργασίας έρχονται στον δήμο Θεσσαλονίκης

Επτακόσια είκοσι ένα άτομα σχεδιάζει να προσλάβει κατά την τρέχουσα χρονιά ο δήμος Θεσσαλονίκης, με σκοπό να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία νευραλγικών υπηρεσιών του.

 

Τη μερίδα του λέοντος των νέων θέσεων εργασίας καταλαμβάνει ο ευαίσθητος τομέας της καθαριότητας, όπου παραδοσιακά καταγράφονται οι πιεστικότερες ανάγκες.
Ο προγραμματισμός που έχει γίνει από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες για τις προσλήψεις που κρίνονται αναγκαίες για το τρέχον έτος αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Τριακόσιοι εξήντα τέσσερις εποχικοί

Μέσα στο τρέχον έτος ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει να προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά 364 εποχικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στη διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Ειδικότερα, στον τομέα της καθαριότητας θα απορροφηθούν 334 άτομα, ενώ επιπλέον 26 εποχικοί υπάλληλοι θα απορροφηθούν στη διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, και συγκεκριμένα στους τομείς του ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης. Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί στις δημοτικές υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Συγκεκριμένα, στη διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων οι προσλήψεις θα γίνουν από τους ακόλουθους κλάδους: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (245), ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (2), ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (2), ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Οχημάτων διπλώματος Γ’ και Ε’ κατηγορίας (63), ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Οχημάτων διπλώματος Δ’ και Ε’ κατηγορίας (7), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – Γερανών (4), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Βαρέων Οχημάτων (8), ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών (8), ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (1) και ΔΕ Οξυγονοκολλητών (1).

Αντίστοιχα, στη διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων οι προσλήψεις θα γίνουν από τους ακόλουθους κλάδους: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριτών (8), ΔΕ Χειριστών Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων (5), ΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων (4), ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Οχημάτων (3), ΔΕ Τεχνιτών Σιδεράδων (2) και ΥΕ Εργατών Έργων (4).

Επιπλέον, τέσσερις εποχικοί υπάλληλοι θα απασχοληθούν στο αυτοτελές τμήμα διαχείρισης κοιμητηρίων ως εργάτες ταφής.

Συνολικά 265 συμβάσεις έργου

Παράλληλα, 265 άτομα προβλέπεται ότι θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις ακόλουθες υπηρεσίες:

– Στη διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας θα προσληφθούν για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών 24 άτομα και συγκεκριμένα εννέα γιατροί, τρεις κοινωνικοί λειτουργοί, δύο νοσοκόμες, ένας φυσικοθεραπευτής, δύο φύλακες, τέσσερις καθαρίστριες, ένας μάγειρας, ένας βοηθός μάγειρα και ένας ψυχολόγος.

 

– Στη διεύθυνση Παιδικών Σταθμών θα προσληφθεί για χρονικό διάστημα έντεκα μηνών (από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 31η Ιουλίου 2016) ένα άτομο από τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων.

 

– Στη διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων θα προσληφθούν για διάστημα ενός έτους τέσσερις γιατροί εργασίας και τρία άτομα από τον κλάδο ΠΕ Τεχνικών Ασφαλείας.

 

– Στη διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού θα προσληφθούν για διάστημα ενός έτους τρεις καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Ακόμη, για διάστημα δέκα μηνών (από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 30ή Ιουνίου 2016) θα προσληφθούν 194 καθαρίστριες.

 

– Στη διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών θα προσληφθούν για διάστημα εννέα μηνών τρία άτομα από τους κλάδους ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.

 

– Στη διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων θα προσληφθούν για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών ένας πολιτικός μηχανικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τρία άτομα από τον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

 

– Στη διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων θα προσληφθούν για ένα οκτάμηνο ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός (με ειδικότητα στις φωτοτεχνικές ή στις ενεργειακές μελέτες) κι ένας πολιτικός μηχανικός ή αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός (με ειδικότητα συγκοινωνιολόγου η κυκλοφοριολόγου).

 

– Στη διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών θα προσληφθούν για διάστημα ενός έτους συνολικά δεκαπέντε άτομα από τους ακόλουθους κλάδους: ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών (6), ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (3), ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1), ΠΕ Πληροφορικής (1), ΔΕ Δομικών Έργων (2), ΠΕ Νομικής (1) και ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας (1).

 

– Στη διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων θα απασχοληθούν για διάστημα δώδεκα μηνών έντεκα άτομα από τους εξής κλάδους: ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων (8), Συντηρητών Έργων Τέχνης (1), Ξεναγών (1) και Βιβλιοδετών (1).

 

– Στη διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού θα προσληφθεί για διάστημα δώδεκα μηνών ένας ξεναγός.

Τριάντα οκτώ θέσεις εκπαιδευτικών

Εξάλλου, για την υλοποίηση και φέτος το καλοκαίρι του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης μαθητών κατά τη διάρκεια των διακοπών των σχολείων ο δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στην πρόσληψη 38 εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα, στο οποίο κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότερα από χίλια παιδιά, φέτος προτείνεται να λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου.
Κατά το διάστημα αυτό ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει να προσλάβει από τον κλάδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τρεις νηπιαγωγούς, έξι παιδαγωγούς δημοτικής εκπαίδευσης, τέσσερις γυμναστές, έξι εικαστικούς, έξι μουσικολόγους, έξι θεατρολόγους κι έναν ψυχολόγο.
Ακόμη για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος θα προσληφθούν για ένα δίμηνο δύο νηπιαγωγοί, δύο παιδαγωγοί δημοτικής εκπαίδευσης και δύο γυμναστές με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Πενήντα τέσσερις σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Εξάλλου, κατά το τρέχον έτος θα απασχοληθούν 54 άτομα σε δομές του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες λειτουργούν μέσω του ΕΣΠΑ. Μεταξύ άλλων θα ανανεωθούν οι συμβάσεις εννέα ατόμων που απασχολούνται στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους. Τα άτομα αυτά προέρχονται από τους ακόλουθους κλάδους: ΠΕ Διοικητικού (1), ΠΕ Ψυχολόγων (2), ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1), ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (1) και ΥΕ Φυλάκων (4).
Στο πλαίσιο, άλλωστε, του προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» θα προσληφθούν κατά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016 συνολικά 28 άτομα από τους εξής κλάδους: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (18), ΥΕ Τραπεζοκόμων και ΔΕ Μαγείρων (3). Ακόμη, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος θα ανανεωθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις δεκαεπτά καθαριστριών.

 

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία