Νεάπολη – Συκιές: Παράταση για τους δημοτικούς λαχανόκηπους

Παράταση για τις αιτήσεις συμμετοχής δημοτών και κατοίκων στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους έδωσαν ο δήμος Νεάπολης-Συκεών και το Κέντρο Στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης «Εργάνη», ως φορείς λειτουργίας των κοινωνικών δομών κατά της φτώχειας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 3 Απριλίου, εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

 

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο Έργο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», στο πλαίσιο του διετούς Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο δήμο Νεάπολης-Συκεών το πρόγραμμα υλοποιείται εδώ και δυο χρόνια δίνοντας τη δυνατότητα σε 100 δημότες ή κατοίκους να καλλιεργούν και να παράγουν βασικά είδη διατροφής, με τη μόνη υποχρέωση να προσφέρουν το 10% της παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 

Στους δικαιούχους παραχωρείται δωρεάν, για διάστημα τουλάχιστον δυο ετών, η χρήση κηπαρίων έκτασης 50 τ.μ. για την καλλιέργεια λαχανικών με δική τους φροντίδα και με την καθημερινή υποστήριξη γεωπόνου που διαθέτει ο δήμος. Η καλλιέργεια γίνεται μόνο με βιολογικές μεθόδους, ενώ δεν επιτρέπεται η πώληση των αγαθών που παράγουν στο λαχανόκηπό τους σε τρίτους. Ο δήμος αναλαμβάνει την παροχή νερού για δωρεάν άρδευση, την εγκατάσταση τουαλέτας με παροχή πόσιμου νερού, την παροχή σπόρων και καλλιεργητικών εργαλείων, την περίφραξη, τη φωταγώγηση και τη φύλαξη του χώρου, καθώς και τις γενικές καλλιεργητικές φροντίδες του εδάφους.

 

Κριτήρια επιλογής

 

Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι βρίσκονται επί της λεωφόρου Ανδ. Παπανδρέου (πριν την έξοδο προς την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης), επί της οδού Βίτσι (κοντά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Συκεών) και επί της οδού Ειρήνης (δίπλα στο δημοτικό κατάστημα των Πεύκων).

 

Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής ατόµων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

 

Αφορούν συγκεκριμένα:  

 

 • Ανασφάλιστα άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα,
 • Άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας,
 • Μακροχρόνια ανέργους,  
 • Μέλη οικογενειών που πλήττονται από πολλαπλή ανεργία,
 • Άνεργους µονογονείς,
 • Άνεργους-µέλη πολύτεκνων οικογενειών,
 • Άνεργους-μέλη οικογενειών που υποστηρίζουν αναπήρους ή χρόνια ασθενείς.

 

Για τα άτοµα µε πολύ χαµηλό εισόδηµα οι οικονοµικές προϋποθέσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές που ισχύουν και για την πιστοποίηση απορίας από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και είναι: για ένα άτοµο, όριο εισοδήµατος 6.000€, για κάθε επιπλέον άτοµο προστίθεται το ποσό των1.200€ και αφαιρείται το ενοίκιο.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν και τα ακόλουθα έγγραφα:

 

 • Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας (όλων των µελών)
 • Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας από το δήµο ή Βεβαίωση Εγγραφής στο ∆ηµοτολόγιο ή  λογαριασµό ηλεκτρικού ή τηλεφωνίας στο όνοµα του εν δυνάµει ωφελούµενου
 • Αντίγραφο  Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος Φόρου Εισοδήµατος του 2014
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Αναπηρίας 67% και άνω (εφόσον υπάρχει)

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

 

 • στο Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών (ισόγειο δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών) και
 • το Συμβουλευτικό Σταθμό Πεύκων (δημοτικό κατάστημα Πεύκων)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

 • Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών – Τηλ.: 2313.313164
 • Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης – Τηλ.: 2313 329529
 • Συμβουλευτικός Σταθμός Πεύκων – Τηλ.: 2313 502226
 • Συμβουλευτικός Σταθμός Αγ. Παύλου – Τηλ.: 2313 300206
 • Κέντρο «Εργάνη» (Καραβαγγέλη 1, Συκιές) – Τηλ.: 2310.621166

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr