Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Μέχρι τις 26 Μαΐου 2015 οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, αξιοποιώντας τις διατάξεις του Ν. 4321/2015.

 

Όσες οφειλές βεβαιώθηκαν έως 26/05/2015:

 1) εφάπαξ με απαλλαγή 100% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
 2) από 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
 3) από 6 έως 10 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
 4) από 11 έως 20 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 75% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 5) από 21 έως 30 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 6) από 31 έως 40 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 65% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 7) από 41 έως 50 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 8) από 51 έως 60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 55% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 9) από 61 έως 70 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

10) από 71 έως 80 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 45% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

11) από 81 έως 90 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

12) από 91 έως 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 20,00€.

 

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000,00€ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Βασικές συνολικές οφειλές άνω των 5.000,00€ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3% ετησίως.

 

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με 0,25% προσαύξηση.

Η ρύθμιση παύει να ισχύει εάν:

  • δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια του πρώτου 8μήνου της ρύθμισης  
  • δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις μετά την πάροδο του πρώτου 8μήνου της ρύθμισης.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 26/05/2015:

 

1. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (Απ.Σαμανίδη 21, Πανόραμα, Ισόγειο, Γραφείο 15 ,Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 π.μ.-15:00 και στα τηλέφωνα:2313 301021 & 2313 301028).

 

2. Στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας, Ταμείο (Κ.Παλαιολόγου 1, Πυλαία, Ισόγειο, Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 π.μ.-15:00 και στο τηλέφωνο: 2313 302652).

 

3. Στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, Ταμείο (Δημοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι, Ισόγειο, Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 π.μ.-15:00 και στο τηλέφωνο: 2313 302027).

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr