Πιλοτικό πρόγραμμα εξυγίανσης περιοχής με εγκληματικότητα θα εφαρμόσουν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 13 Μαΐ 2015 - 14:56

Τελευταία Ενημέρωση: 14:56