Συνολικά 255 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη “Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”

Δημοσιεύθηκε: Thursday 14 May 2015 - 18:54

Τελευταία Ενημέρωση: 18:54