Με μειωμένα οικονομικά μεγέθη έκλεισε το πρώτο τρίμηνο η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης

Με μειωμένα οικονομικά μεγέθη έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2015 η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ). Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου, ο τζίρος του ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 0,56%), ενώ τα μικτά κέρδη “έκλεισαν” στα 7,7 εκατ. ευρώ από 8,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα (μείωση 5,12%).

 

Τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν στο ποσόν των 6,75 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 11,6%), ενώ τα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (μείωση 14,63%).

 

Η ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου της εταιρείας θα γίνει στη μία μετά το μεσημέρι της 5ης Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ).