Κανένα απολύτως πρόβλημα στη σίτιση των ασθενών και των ιατρών στο «Ιπποκράτειο»

Κανονικά πραγματοποιούνται οι προμήθειες στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στη σίτιση των νοσηλευομένων ασθενών και του ιατρικού προσωπικού, αναφέρει η Διοίκηση του Ιδρύματος, με αφορμή έγγραφο που κοινοποιήθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες, «χωρίς γνώση ή ενημερωσή της», και αφορά τη σίτιση ασθενών και προσωπικού.

 

Στο υπηρεσιακό έγγραφο, αναφερόταν ότι «οι διαδικασίες σίτισης συνεχίζονται στο Νοσοκομείο, όμως είναι αδήρητη ανάγκη η προσαρμογή στη νέα κατάσταση, όπως αυτή διαφαίνεται ότι πιθανόν θα διαμορφωθεί κατόπιν πολλαπλών επικοινωνιών με τους προμηθευτές των τροφίμων του Νοσοκομείου» και προτεινόταν για το διαιτολόγιο των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού «να προσαρμοστεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα των τροφίμων».