Χαράλαμπος Περβανάς – άλλη μια παγίδα προς τους Δανειολήπτες

Πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες οι καταγγελίες δανειοληπτών για ενοχλητικές κλήσεις από δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες. Οι οχλήσεις αφορούν ακόμα και σε υποθέσεις που βρίσκονται στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη, για να ρυθμίσουν ή ακόμα και να εξοφλήσουν την δανειακή τους υποχρέωση, προτείνοντας δελεαστικά την εφάπαξ καταβολή ενός ποσού σχετικά μικρού σε σχέση με το συνολικά οφειλόμενο.

Το περίεργο είναι ότι αν δείξει ενδιαφέρον ο δανειολήπτης, το δικηγορικό γραφείο δεν είναι έτοιμο να προχωρήσει την διαδικασία αλλά θα πρέπει να αποστείλει αίτημα στην τράπεζα ώστε να λάβει έγκριση από το τραπεζικό ίδρυμα. Δηλαδή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής κατά κάποιο τρόπο, χωρίς όμως να το γνωρίζει εξ΄ αρχής ο δανειολήπτης. Το πιο περίεργο όμως σε αυτές τις υποθέσεις είναι ότι όταν ο δανειολήπτης απευθύνει το ερώτημα για το αν θα λάβει άμεσα με την καταβολή του ποσού εξοφλητική του δανείου απόδειξη, η απάντηση είναι ότι το αίτημα που θα απευθύνει το δικηγορικό γραφείο στην τράπεζα θα επέχει θέση εξοφλητικής απόδειξης!

Η απόλυτη παγίδα. Καθώς, δεν είναι γνωστό στον δανειολήπτη αν τα δικηγορικά γραφεία και οι δικηγορικές εταιρίες που ενοχλούν και διαπραγματεύονται μαζί του έχουν υπογράψει σχετική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα, κι αν έχουν για ποιες πράξεις, και αν αυτές οι πράξεις καλύπτουν την υπογραφή εξοφλητικής απόδειξης. Απ΄ ότι φαίνεται όμως από τις απαντήσεις που δίνουν στα ερωτήματα των δανειοληπτών δεν έχουν τέτοια πληρεξουσιότητα, οπότε ο κίνδυνος να εξαπατηθεί ο πολίτης καταβάλλοντας ένα ποσό με την πεποίθηση ότι έτσι εξοφλεί την δανειακή του υποχρέωση, αλλά στην πραγματικότητα να συνεχίζει να οφείλει, είναι μεγάλος. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και η πολιτεία επιτέλους οφείλει να πάρει αυστηρά μέτρα.