ΕΛΠΕ: Εγγυητής του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με καύσιμα

Τα Ελληνικά Πετρέλαια, σε συνέχεια δημοσιευμάτων περί «προκλήσεων» και «σκοπέλων προς άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις» ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις.

 

Μετά την έναρξη της εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α65/28.06.2015) το σύνολο των άμεσων ενεργειών των Ελληνικών Πετρελαίων είχε γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους και την διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς.

Ειδικότερα, τα Ελληνικά Πετρέλαια:

 

  • Προχώρησαν αμέσως σε αύξηση των πιστώσεων που παρέχουν σε μεγάλες φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Διατήρησαν το σύνολο των μέχρι σήμερα συνήθων τρόπων συναλλαγής είτε με εμβάσματα είτε με επιταγές εντός των πιστωτικών ορίων.
  • Αποδέχθηκαν αμέσως την πραγματοποίηση πληρωμών και με μετρητά, για διευκόλυνση των συναλλασσομένων, χωρίς περιορισμούς στο ποσό.
  • Επέκτειναν τον χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους με σκοπό την πλήρη κάλυψη του συνόλου των αναγκών των πελατών τους.
  • Ήδη η διάθεση καυσίμων από τα Ελληνικά Πετρέλαια προς την αγορά διεξάγεται από όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου με ικανοποιητικό τρόπο.
  • Τα Ελληνικά Πετρέλαια θα συνεχίσουν να αποτελούν εγγυητή του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με καύσιμα με απόλυτο σεβασμό στους πελάτες τους και τους Έλληνες καταναλωτές.