Νέα προθεσμία για τις «συγκεντρωτικές καταστάσεις»

taxisnet1

Με δεδομένο τον κίνδυνο υπερφόρτωσης του Taxis αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την υποβολή των φορολογικών στοιχείων του 2014 (κατατίθενται στοιχεία για τις περυσινές συναλλαγές από το 1ο ευρώ) η ΓΓΔΕ ανακοίνωσε μια ακόμη παράταση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων υπεγράφη απόφαση σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014 παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.
Κατά συνέπεια, ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 31/12/2015.

Τέλος, για το ημερολογιακό έτος 2015, οι ως άνω καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016».