Νέες άδειες λειτουργίας για τα κολυμβητήρια ζητά ο δήμος Θεσσαλονίκης

Να προβούν στην έκδοση νέων αδειών λειτουργίας των κολυμβητικών τους δεξαμενών, ζητά ο δήμος Θεσσαλονίκης από τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς της πόλης, οι οποίοι ενημερώθηκαν εγγράφως μέσω της αρμόδιας υπηρεσία του δήμου διότι σε διαφορετική περίπτωση, όπως διευκρινίζεται, η λειτουργία τους θα είναι παράνομη.

 

Επιπλέον στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει ότι στηρίζει όλους τους φορείς που προάγουν τον αθλητισμό στη Θεσσαλονίκη, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να τηρήσει τη νομιμότητα, για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, στις οποίες υπάρχει μεγάλη συνάθροιση κοινού και μικρών παιδιών, όπως ακριβώς επισημαίνεται και σε πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Οι αθλητικοί φορείς στους οποίους ο Δήμος Θεσσαλονίκης χορήγησε σχετικές άδειες μετά τη λήξη των οποίων θα έπρεπε να έχουν ανανεωθεί, όπως ακριβώς αναγράφεται και στο έντυπο των εν λόγω αδειών είναι οι εξής:

 

Στην εταιρεία “ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ”, (την υπ’ αρ.17500/2184/13-4-2009) άδεια λειτουργίας τριών κολυμβητικών δεξαμενών στο Εθνικό κολυμβητήριο, στην οδό Αγ. Δημητρίου με ισχύ πέντε έτη και ημερομηνία λήξης την Τρίτη 13 Μαΐου 2014,

 

Στην εταιρεία “ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ” (την υπ’ αρ. 17501/21845/13-4-2009) άδεια λειτουργίας τριών κολυμβητικών δεξαμενών, στο Ποσειδώνιο, στην οδό Μαρία Κάλλας, με χρονική ισχύ πέντε έτη και ημερομηνία λήξης την Τρίτη 13 Μαΐου 2014,

 

Στην εταιρεία “Α.Σ. ΑΡΗΣ”, (την υπ’ αρ. 62757/5549/11-9-2008) άδεια λειτουργίας κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής, δημόσιας χρήσης, (μικρής κατηγορίας), με χρονική ισχύ πέντε έτη και ημερομηνία λήξης την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013.