Πάνω από 5 δισ. τα νέα κεφάλαια ιδιωτών στις τράπεζες, λέει η κυβέρνηση

ΦΩΤΟ: REUTERS

ΦΩΤΟ: REUTERS

Τα νέα ιδιωτικά κεφάλαια προς τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ, σημειώνουν ανώτερες κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

Το γεγονός αυτό, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, σε συνδυασμό με την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου η νέα ανακεφαλαιοποίηση να είναι και η τελευταία. Προς το σκοπό αυτό επελέγη η ταχεία διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) καθώς η κλασική διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν θα ολοκληρωνόταν πριν το τέλος του έτους, εξηγούν οι κυβερνητικές πηγές.

Αναφορά κάνουν και στο χαμηλό κόστος της ανακεφαλαιοποίησης, διευκρινίζοντας ότι το ποσό που θα αντληθεί από τον ESM δεν θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ, έναντι αρχικής εκτίμησης 25 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους.
Σχετικά με τη μετοχική συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αν και μικρή, είναι ουσιαστική, καθώς οι νέες μετοχές θα έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου. Μέχρι τώρα τα πλειοψηφικά ποσοστά συμμετοχής του ΤΧΣ, στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, είχαν εξαιρετικά περιορισμένα δικαιώματα ψήφου φαινόμενο που αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία!

Τα κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν εν συνεχεία, ότι η νέα ανακεφαλαιοποίηση έχει σχεδιαστεί με τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ολική ανάκτηση του ποσού που διατέθηκε στην παρούσα φάση. Το 25% της δημόσιας συμμετοχής θα έχει τη μορφή κοινών μετοχών και το 75% θα έχει τη μορφή ειδικών ομολογιών, των λεγόμενων CoCos.

Οι ομολογίες αυτές θα έχουν υψηλό επιτόκιο (8%), άρα οι τράπεζες θα έχουν ισχυρό κίνητρο να τις εξοφλήσουν, οπότε το Δημόσιο θα πάρει πίσω τα χρήματά του. Αν πάλι μια τράπεζα χρειαστεί τις ειδικές ομολογίες για να βελτιώσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, τότε τα CoCos θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα.

Σε ότι αφορά την εκμηδένιση της τιμής των μετοχών των τραπεζών, οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι οφείλεται σε μια πορεία απαξίωσης του τραπεζικού συστήματος – και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας – τα χρόνια της κρίσης, καθώς στη μη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.