Στο Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων εντάσσεται ο δήμος Θερμαϊκού

Την ένταξη του δήμου Θερμαϊκού στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για το πιστοποιημένο στον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Δίκτυο ελληνικών δήμων, στο οποίο μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 159 Καλλικρατικοί Δήμοι.

 

Η ένταξη στο Δίκτυο έχει για τον δήμο Θερμαίκού τα ακόλουθα οφέλη:

1. Την αυτοδίκαιη συμμετοχή στις εθνικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας, καθώς και της κοινωνικής μέριμνας. Αυτό σημαίνει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για προληπτικές εξετάσεις, που προτείνονται βάσει διεθνών οδηγιών, για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων νοσημάτων, όπως είναι –για παράδειγμα- το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο καρκίνος παχέως εντέρου, μαστού, προστάτη, κ.λπ., καθώς και για άλλες εξετάσεις (μαστογραφία κ.λπ.) για άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες. Για την καλύτερη υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων ο δήμος προτίθεται να δημιουργήσει σταδιακά το αναγκαίο Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας).

 

2. Τη συμμετοχή σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την υγεία.

 

3. Τη στήριξη από το Διαδημοτικό Δίκτυο για την οργάνωση και τη δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.

 

4. Τη συμμετοχή στην εφημερίδα του Δικτύου «Δήμων Υγεία», για την προβολή των δράσεων του σε όλους τους υπόλοιπους δήμους.

 

5. Την αξιοποίηση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και αντιμετώπισης της ανεργίας που εγκρίνονται μέσω ΕΔΔΥΠΠΥ.

 

6. Την παροχή τεχνοκρατικών συμβουλών μέσω των συνεργασιών που αναπτύσσει το Διαδημοτικό Δίκτυο με πανεπιστημιακές σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και άλλους φορείς.

 

7. Τη συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας και στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου.

 

Το πρόγραμμα έχει ετήσιο κόστος για το δήμο της τάξεως των 1000 ευρώ και το επιμελείται τριμελής επιτροπή που την αποτελούν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Παναγιώτης Κολλάρας και Θεόδωρος Ζδούκος και ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αθανάσιος Πιερράτος.

 

Για τη συμμετοχή στο Δίκτυο ο δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης δήλωσε: «Τα ζητήματα της δημόσιας υγείας εντάσσονται στην κοινωνική πολιτική, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της δημοτικής αρχής. Η συμμετοχή μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δίνει τη δυνατότητα στο δήμο μας να εμπλουτίσει τις δράσεις του για την υγεία των δημοτών, ιδιαίτερα όσων είναι ανασφάλιστοι και δεν καλύπτονται από τις δημόσιες δομές υγείας. Άλλωστε ο Δήμος σύστησε πρόσφατα επιτροπή υγείας η οποία έχει ήδη οργανώσει δράσεις που αφορούν τόσο στην προληπτική εξέταση δημοτών όσο και στην ενημέρωση ,όπως για παράδειγμα στα σχολεία της περιοχής. Επιπροσθέτως, επιτρέπει στο δήμο μας να έχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για τις εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα, ώστε οι δράσεις που οργανώνει και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει να είναι πάντοτε στον κατάλληλο χρόνο και να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα».

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr