Τέσσερις σχολικές αυλές με βιοκλιματικά κριτήρια

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το έργο «Διαμόρφωση σχολικών αυλών τεσσάρων σχολείων με βιοκλιματικά κριτήρια, ενέκρινε την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της 8ης τακτικής του συνεδρίασης.

Η μελέτη προσβάσεων, ορίων και λοιπών κατασκευών βιώσιμης κινητικότητας, αφορά στα σχολεία:

 • 1ο Γυμνάσιο και 30ο ΓΕΛ (Γεναδίου 53)
 • 15ο Γυμνάσιο και 15ο Λύκειο (Κ. Ντηλ 24)
 • Ευκλείδης (Παπαναστασίου 13)
 • Σχολική αυλή του 1ου Γυμνασίου και 18ου ΓΕΛ Κάτω Τούμπας (Παπάφη 130α)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο ανασχεδιασμός και η ανάπλαση με στόχο το λειτουργικό εκσυγχρονισμό, την αισθητική βελτίωση και τη βιοκλιματική αναβάθμιση των σχολικών αυλών.

Με βάση τη γενική προσέγγιση του σχεδιασμού ανάπλασης, την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των αυλών και πληροφορίες από μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών, η μελέτη ακολούθησε τις εξής κατευθυντήριες αποφάσεις και αντίστοιχες γενικές επιλογές:

 • Ελάττωση του μεγέθους της γυμνής επιφάνειας ασφαλτοτάπητα, με αύξηση της ακάλυπτης εδαφικής επιφάνειας (χώμα) και παρεμβολή νέων υλικών δαπεδόστρωσης ή επένδυσης ασφαλτοτάπητα
 • Βελτίωση της προσπελασιμότητας των κτιρίων και της αυλής με την κατασκευή ραμπών και βελτίωση κλιμάκων
 • Προσθήκη ή τονισμό και της τρίτης διάστασης στο χώρο της αυλής με τη διαμόρφωση αναγλύφου και με την προσθήκη φυτών (δέντρα, θάμνοι) και στοιχείων εξοπλισμού
 • Διασαφήνιση ζωνών, περιοχών ή θέσεων για τις διάφορες δραστηριότητες με διαφοροποίηση δαπέδων και κατάλληλο χειρισμό της χλωρίδας και του εξοπλισμού
 • Αύξηση των επιφανειών που είναι καλυμμένες με φυτά, λειτουργική και αισθητική βελτίωσή τους και βελτίωση του μικροκλίματος
 • Εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού χρήσης της αυλής με κατασκευή καθιστικών και κρηνών και με διαμόρφωση χώρων εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών
 • Συνολικός σχεδιασμός της αναβάθμισης της σχολικής αυλής με όρους βιωσιμότητας, εξασφάλιση δυνατοτήτων για σχολικές ή εξωσχολικές εκδηλώσεις και χρησιμοποίηση υλικών με μεγάλο ωφέλιμο χρόνο ζωής και μικρές απαιτήσεις συντήρησης