ΤτΕ: Στα 3 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα

Ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού Προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου σε ταμειακή βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων αυτών, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2,250 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 9,074 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

 

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού σε 38,391 δισ. ευρώ, από 37,993 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1,310 δισ. ευρώ από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 336 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, αυτές διαμορφώθηκαν σε 40,068 εκατ. ευρώ, από 47,904 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013.

 

Σημειώνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα παραμένει εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.