Αυστηρότερες τιμωρίες για κρούσματα bullying

Με αρκετές διορθωτικές αλλαγές θα προωθηθεί, πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα, στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αυστηρότερη τιμωρία του «bullying», την αποσυμφόρηση των φυλακών, την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’ (υψίστης ασφαλείας) κ.λπ. καθώς η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ).

Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου έχουν γίνει τροποποιήσεις, που καθιστούν πληρέστερη την αντιμετώπιση του «bullying»

 

Στις σχετικές ρυθμίσεις έχουν ήδη γίνει τροποποιήσεις, που καθιστούν πληρέστερη την αντιμετώπιση του «bullying», ενώ αντιμετωπίζουν επιεικέστερα (σε σχέση με το αρχικό κείμενο) τους εξαρτημένους από ναρκωτικά κρατούμενους που μπαίνουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα και κάπως αυστηρότερα (από το αρχικό κείμενο) τους παραβάτες -για πολύ σοβαρά αδικήματα- ανηλίκους.

 

Στην περίπτωση «bullying», που τιμωρείται με φυλάκιση έως 5 ετών, ο δράστης της σκληρής συμπεριφοράς που προκαλεί βλάβη στη σωματική ή ψυχική υγεία, ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, γίνεται μια προσθήκη για να προστατεύεται αποτελεσματικότερα και το ανήλικο θύμα.

 

Ετσι με αντίστοιχη ποινή (και ελάχιστο όριο φυλάκισης 6 μηνών) προβλέπεται πλέον ότι θα τιμωρείται και ο δράστης της σκληρής συμπεριφοράς, στον οποίο έχουν εμπιστευθεί οι γονείς τον ανήλικο για «ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή», με αποτέλεσμα να μπορεί να τιμωρηθεί τυχόν παραβατική δράση καθηγητών, νηπιαγωγών, οικιακών βοηθών κ.λπ.

 

Για τη δυνατότητα υφ’ όρων απόλυσης ισοβιτών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, προβλέπεται πλέον ότι χρειάζεται να έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο (δηλαδή και με ευεργετικό υπολογισμό) 10 χρόνια ποινής, ενώ στο αρχικό σχέδιο προβλεπόταν πραγματική έκτιση ποινής 5 ετών. Για τους καταδίκους με αναπηρία άνω του 67% και του 50%, η δυνατότητα έκτισης της ποινής κατ’ οίκον (με δικαστική κρίση) χορηγείται εφόσον με πραγματογνωμοσύνη βεβαιώνεται ότι η παραμονή τους στη φυλακή «καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής, λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης». Στις ρυθμίσεις για την αποσυμφόρηση, με αποφυλάκιση όσων εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο το 1/5 ποινής διάρκειας 3 έως 5 ετών, προστίθεται η παρόμοια δυνατότητα αποφυλάκισης για όσους εκτίουν ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των 5 ετών. Στις διατάξεις που τιμωρούν πλέον με εγκλεισμό σε κατάστημα κράτησης νέων μόνο τον ανήλικο 15-18 ετών εφόσον για την πράξη του απειλούνται ισόβια (π.χ. φόνος), προστίθενται και άλλες περιπτώσεις εγκλεισμού.

 

Ετσι, το δικαστήριο, σε περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν οδηγηθεί σε ιδρύματα αγωγής, γιατί διέπραξαν κακούργημα που εμπεριέχει στοιχεία βίας, μπορεί να μετατρέψει το αναμορφωτικό μέτρο σε περιορισμό τους σε κατάστημα κράτησης νέων, εφόσον: α) ο ανήλικος διαφεύγει επανειλημμένα από το ίδρυμα αγωγής και ο ποινικός σωφρονισμός κρίνεται απολύτως αναγκαίος, ή β) τελέσει εκ νέου τέτοια πράξη (κακούργημα με στοιχεία βίας).

 

Πηγή: Έθνος