Αύξηση εσόδων από ΔΟΥ και τελωνεία κατά 12,22% το Δεκέμβριο

ΦΩΤΟ: FOSPHOTOS

ΦΩΤΟ: FOSPHOTOS

Αύξηση κατά 0,08% σημείωσαν τα καθαρά έσοδα του δημοσίου από τις ΔΟΥ και τα τελωνεία το 2015, σε σχέση με το 2014, ενώ το Δεκέμβριο η αύξηση ανήλθε σε 12,22% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων από τι ΔΟΥ και τα τελωνεία ανήλθε σε 46,414 δισ. ευρώ έναντι 46,375 δισ. ευρώ το 2014 ( αύξηση 0,08%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και το ενδεκάμηνο το σύνολο των καθαρών εσόδων ΔΟΥ και τελωνείων παρουσίαζε μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 κατά 1,34% ή κατά 556,2 εκατ. ευρώ, διαφορά που υπερκαλύφθηκε το Δεκέμβριο.

Το σύνολο των εσόδων αυτών το 2015 υστέρησε κατά 4,54% από τον στόχο του προϋπολογισμού ( 48,619 εκατ. ευρώ). Το ίδιο διάστημα οι επιστροφές φόρων ήταν μειωμένες κατά 660,085 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Το Δεκέμβριο τα έσοδα ανήλθαν σε 5,468 δισ. ευρώ έναντι 4,873 δισ. ευρώ πέρυσι ( αύξηση 12,22% ή 595,315 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, τα έσοδα των ΔΟΥ, τον μήνα αυτόν αυξήθηκαν 7,2% και των τελωνείων κατά 3,70%. Σημειώνεται ότι σε ταμειακή βάση το 2015 το σύνολο των εσόδων του δημοσίου (και όχι μόνο αυτά που εισπράχθηκαν από τις ΔΟΥ και τα τελωνεία) με βάση τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους υπερέβησαν το στόχο του προϋπολογισμού κατά 1,9 δισ. ευρώ.