Άγνωστη λέξη η κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα

Μία ακόμη θλιβερή πρωτιά: Στην ΕΕ η Ελλάδα είναι ουραγός στη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολίτες της.

 

Αυτό δείχνει η πρώτη συγκριτική έρευνα για τη κοινωνική δικαιοσύνη στις 28 χώρες της ΕΕ που έκανε το ίδρυμα Μπέρτσελσμαν, συγκρίνοντας με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία τις επιδόσεις των χωρών σε έξι βασικές παραμέτρους: πρόληψη φτώχειας, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κοινωνική συνοχή και αποφυγή διακρίσεων, υγεία, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών.

 

Το αποτέλεσμα για την Ελλάδα είναι αποκαλυπτικό. Είναι τελευταία στην κατάταξη των 28 χωρών της ΕΕ και δεν συγκεντρώνει ούτε τους μισούς από τους πόντους της Σουηδίας που είναι πρώτη στην κατάταξη κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ