Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών μέσω υποθηκοφυλακείων

Την αξιοποίηση του θεσμού των υποθηκοφυλακείων για την επιτάχυνση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εισηγούνται στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη οι υπηρεσίες του υπουργείου.

Αν και προ τετραμήνου συστήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών επιτροπή με έργο τη μελέτη και την εκπόνηση συστήματος καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας, που θα αντανακλούν όσο το δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιμές, η εν λόγω επιτροπή κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Αυτή η καθυστέρηση εντείνει τις ανησυχίες ότι το υπουργείο δεν θα προλάβει να προχωρήσει έως την καταληκτική προθεσμία του Μάιου 2015 -που έθεσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας – στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. 

Για να ξεπερασθεί ο σκόπελος αυτός και για να υπάρξει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που δεν θα συναντήσει αντιδράσεις και αμφισβητήσεις, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Τσαβδάρης φέρεται να έχει προτείνει να αξιοποιηθούν για την αλλαγή των αξιών στοιχεία από τα 393 έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλάκεια όλης της χώρας.

Επειδή οι συναλλαγές επί ακίνητων είναι σήμερα περιορισμένες εξετάζεται για την πρώτη διετία εφαρμογής του ψηφιακού συστήματος να λαμβάνονται αθροιστικά υπόψη και άλλες παράμετροι για τον προσδιορισμών των τιμών βάσης.

Σημειώνεται πως το προσχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Τέλη εγγραφής πράξεων και χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα υποθηκοφυλακεία» που δόθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η εγγραφή των αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων από κάθε στοιχείο που τηρείται στο αρχείο του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογικού γραφείου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, αυθημερόν κατά τη σειρά της υποβολής τους σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ήδη δρομολογήσει τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων. Στην πλατφόρμα που θα είναι διασυνδεδεμένη με την ΓΓΠΣ θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία συμβολαίου και βεβαίως το τίμημα της συναλλαγής.

Οι υποθηκοφύλακες, θα συμπληρώνουν σε ένα πεδίο της ψηφιακής πλατφόρμας το αναφερόμενο στο συμβόλαιο ποσό που ότι έγινε η αγοροπωλησία του ακινήτου, δηλαδή την εμπορική αξία και σε δεύτερο πεδίο θα αναγράφουν την τρέχουσα αντικειμενική.

Με τον τρόπο αυτό θα καταδειχθεί η απόσταση μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών και θα προσδιορισθούν στη βάση συμβολαίων οι εμπορικές αξίες που θα χρησιμοποιούνται ως τιμές βάσης για τη φορολόγηση των ακινήτων.