Ανατροπές στις οικογενειακές διαφορές

Πολλές και σημαντικές αλλαγές επιφέρει το νέο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση.

 

Στην εισηγητική έκθεση του νόμου 4334/2015 γίνεται λόγος για «καινοτόμο δικονομικό σύστημα δίκης κατά την τακτική διαδικασία, το οποίο αφενός οδηγεί στην ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων (πλέον οι υποθέσεις δικάζονται εντός 160 ημερών από την κατάθεση της αγωγής), αφετέρου δίνει προτεραιότητα στην έγγραφη διαδικασία έναντι της προφορικής και αυτό χωρίς να υποβαθμίζει την εμμάρτυρη απόδειξη, η οποία τίθεται επί του ίδιου δικονομικού βάθρου με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα και συνεχίζει να διεξάγεται, όταν και εφόσον το δικαστήριο το κρίνει απαραίτητο».

 

Μεταξύ των αλλαγών που προωθούνται είναι η αντικατάσταση της μέχρι σήμερα προφορικής τακτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας με την έγγραφη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται με βάση τις έγγραφες προτάσεις και τους περιεχόμενους σε αυτές ισχυρισμούς των διαδίκων, ενώ η συζήτηση στο ακροατήριο είναι τυπική, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία και η συμμετοχή των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Οι προτάσεις

Δεν απαιτείται η κατάθεση πλήρων προτάσεων. Μπορεί να γίνεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο.

Αν η δίκη δεν προωθείται για ορισμένο χρονικό διάστημα, η αγωγή θεωρείται ανακληθείσα.

 

Οι ειδικές διαδικασίες συστηματοποιούνται σε 3 βασικές κατηγορίες:

 

H πρώτη κατηγορία καλύπτει τις προσωπικές διαφορές από την οικογένεια γενικότερα, δηλαδή από το γάμο και τις διαφορές γονέων και τέκνων, αλλά και τις διαφορές από την ελεύθερη συμβίωση. Προστέθηκε το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, ενώ διατηρείται η ελεύθερη εκτίμηση της ομολογίας στις γαμικές διαφορές.

 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις περιουσιακές διαφορές. Καταργείται το δεδικασμένο για το σύνολο των προδικαστικών θεμάτων, που ανακύπτουν σε μία μισθωτική διαφορά, ενώ διατηρούνται οι επιμέρους ρυθμίσεις στις εργατικές διαφορές, όπως η άσκηση παρεμβάσεως από επαγγελματικά σωματεία σε διαφορές των μελών τους, η απαγόρευση ασκήσεως ανταγωγής στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους κλπ.

 

Στη διαταγή πληρωμής, όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση, «οι όποιες ρυθμίσεις προτείνονται έχουν ως σκοπό να καταργήσουν κωλύματα ως προς την έκδοσή τους. Οπως αναφέρεται στο άρθρο 623 η έκδοση διαταγής πληρωμής από τους δικαστές των πολιτικών δικαστηρίων, προϋποθέτει ιδιωτικού δικαίου διαφορά.

 

Η διαταγή πληρωμής

Αίρεται το κώλυμα για την έκδοση διαταγής πληρωμής για πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό ή δεν είναι γνωστής διαμονής, αλλά έχουν μόνιμα διορισμένο αντίκλητο.

 

Το νέο νομοσχέδιο επιφέρει επίσης αλλαγές στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 

Αλλες αλλαγές που προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο αφορούν τα αποδεικτικά μέσα σε μία δίκη, καθώς θα λαμβάνονται υπόψη και αυτά που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.

 

Επίσης προβλέπεται διετής καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση της έφεσης.

 

Επεκτείνονται οι αναιρετικοί λόγοι και στις αποφάσεις Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων.

 

Καταργείται η εισηγητική έκθεση στη διαδικασία ενώπιον του ΑΠ και επανέρχεται το σύστημα του «φιλτραρίσματος» των αιτήσεων αναιρέσεως.

 

Θα εγγράφεται προσημείωση υποθήκης και συντηρητική κατάσχεση εκτός από τη διαταγή πληρωμής και με βάση οριστική απόφαση.

 

Επανέρχονται οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (σωματεία, υιοθεσίες κλπ.) στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

 

Πηγή: Έθνος