Αναζητούνται 2.000 υπάλληλοι ΟΤΑ για μετακίνηση

Την επιτάχυνση της ενδοδημοτικής κινητικότητας επιχειρεί να πετύχει το υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την εξεύρεση άλλων 2.000 υπαλλήλων ΟΤΑ που θα μετακινηθούν εθελουσίως.

 

Μέχρι σήμερα, μέσω του προηγούμενου Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, μετατάχθηκαν 945 υπάλληλοι, που απασχολούνται ήδη στους φορείς υποδοχής.

 

Το υπουργείο Εσωτερικών, με νέα νομοθετική ρύθμιση, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα από τις 15 Ιουλίου έως και τις 29 Αυγούστου, με στόχο να ανταποκριθεί στη μνημονιακή υποχρέωση των 3.000 υπαλλήλων που θα ενταχθούν στην εθελούσια μετακίνηση.

 

Σημειώνεται ότι οι φορείς υποδοχείς, υπηρεσίες, δηλαδή, που μπορούν να απορροφήσουν προσωπικό, είναι οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η Ενωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ). Οι παραπάνω φορείς είναι, επίσης, αυτοί από τους οποίους θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας.

 

Σε έγγραφο που απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος προς δήμους, Περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις περιγράφονται αναλυτικά τα τέσσερα βήματα της διαδικασίας.

Βήμα 1: Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) έχουν ήδη αναρτηθεί τα 1.921 αιτήματα των φορέων υποδοχής, τα οποία δεν συμπληρώθηκαν κατά το προηγούμενο Πρόγραμμα. Ο κατάλογος έχει ενδεικτικό χαρακτήρα, καθώς όποιος υπάλληλος επιθυμεί να αιτηθεί τη μετάταξή του σε άλλον φορέα, που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, μπορεί να το κάνει.

 

Βήμα 2: Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν (από 15 Ιουλίου έως 29 Αυγούστου) σε έναν μόνο φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

 

Βήμα 3: Τρεις ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο φορέας υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας.

 

Βήμα 4: Το προσωπικό που μετατάσσεται εντάσσεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας ενός μήνα, που ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την παρέλευση του μήνα, ενώ η μισθοδοσία κατά τη διαθεσιμότητα βαρύνει το φορέα προέλευσης και, στη συνέχεια, το φορέα υποδοχής.

 

Εν τω μεταξύ, λήγει σήμερα η προθεσμία που είχε δώσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους γενικούς διευθυντές, προκειμένου να παραδώσουν τις αποφάσεις επιμερισμού των ποσοστών ανά βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Η ΑΔΕΔΥ συνεχίζει την απεργία – αποχή από τη διαδικασία, ενώ σε εγκύκλιο που έχει στείλει ο γ.γ. του υπουργείου Δημ. Στεφάνου επισημαίνεται ότι, όσοι γενικοί διευθυντές δεν εκτελέσουν τη διαδικασία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.

 

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ