Άνοιγμα επιχείρησης μέσω Ιντερνετ

Μόλις το 5% του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων, ήτοι περί τις 160 από τις συνολικά 400, θα χρειάζονται άδεια λειτουργίας. Αυτός είναι ο τελικός στόχος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει και υλοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης.

 

Το πρώτο στάδιο έγινε με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο κ. Σκρέκας και αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για τις 103 οικονομικές δραστηριότητες. Αυτές χαρακτηρίζονται ως «χαμηλού» ή «πολύ χαμηλού κινδύνου».

 

Το επόμενο στάδιο, μέσα στην επόμενη χρονιά, είναι να καταργηθούν και διάφορα άλλα δικαιολογητικά, ενώ παράλληλα θα καθοριστούν τα επαγγέλματα και οι επιχειρήσεις «μεσαίου κινδύνου». Γι’ αυτές η επένδυση θα ξεκινά άμεσα και οι έλεγχοι για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας θα γίνονται εκ των υστέρων.

 

Για το 5% των δραστηριοτήτων θα απαιτείται η εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και έχει να κάνει με επιχειρήσεις που σχετίζονται με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος ή τον υψηλό βαθμό κινδύνου.

 

Επίσης θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική ιστοσελίδα, όπου εκεί όποιος θέλει να ανοίξει επιχείρηση θα το κάνει μπαίνοντας σε αυτήν.

 

Η έναρξη

Ετσι, η έναρξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 

• Απλή αναγγελία έναρξης επιχείρησης μέσα από ηλεκτρονική ιστοσελίδα, η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη και με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπου ηλεκτρονικά στήνεται η εταιρική μορφή. Σε αυτήν την κατηγορία θα υπάγονται απλές δραστηριότητες.

 

• Ηλεκτρονική δήλωση αυτο-συμμόρφωσης. Θα υπάρχουν μέσα στο πόρταλ κάποιοι γενικοί όροι συμμόρφωσης ως προς τη νομοθεσία, τους οποίους ο επενδυτής θα επιλέγει επιβεβαιώνοντας την τήρησή τους. Με τον τρόπο αυτό ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και άρα σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων θα τιμωρείται.

 

• Πιστοποίηση προδιαγραφών από τρίτο φορέα. Ο επιχειρηματίας θα ξεκινά τη δραστηριότητά του και στη συνέχεια εξειδικευμένη εταιρεία θα προχωρά στη βεβαίωση των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει.

 

• Εκ των προτέρων αδειοδότηση.

 

Πηγή: Έθνος