Ανοιχτές πλέον οι εγγραφές στο παιδικό κέντρο του ΑΠΘ

Ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο γονέα που θα ήθελε να υποβάλει αίτηση εγγραφής είναι πλέον το Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ. Το Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ είναι αυτοτελής παιδαγωγική μονάδα, η οποία περιλαμβάνει Παιδικό Σταθμό, για παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως 5 ετών και Νηπιαγωγείο.

 

Την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου έχει επταμελής Επιστημονική Επιτροπή Καθηγητών του ΑΠΘ από την Παιδαγωγική Σχολή, το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Ιατρικής. Στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ αξιοποιούνται οι πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.

 

Στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών που φιλοξενεί, σεβόμενο την προσωπικότητα, τα συναισθήματα, τις ανάγκες, το ρυθμό και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. Ειδικότερα, ενδυναμώνει τα παιδιά να νιώσουν περήφανα για το πολιτισμικό και γλωσσικό τους περιβάλλον και την ταυτότητά τους. Ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών, με στόχο τη γνωστική και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

 

Αξιοποιεί την περιέργεια και τον ενθουσιασμό τους για τον κόσμο γύρω τους και τα ενθαρρύνει να διατυπώσουν ερωτήσεις και υποθέσεις, να εξερευνήσουν, να κάνουν συνδέσεις και να επιλύσουν προβλήματα. Τοποθετεί το παιχνίδι και τις τέχνες στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και ενδυναμώνει με ποικίλες δράσεις τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών. Υιοθετεί ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα μαθαίνουν με διάφορους τρόπους. Συνδέει τη μάθηση των παιδιών μέσα στην τάξη με δράσεις της τοπικής και της ευρύτερης κοινότητας. Αξιοποιεί τη συστηματική παρατήρηση για την καταγραφή των αναγκών, των ενδιαφερόντων και της μαθησιακής πορείας των παιδιών.

 

Η δημιουργία λαχανόκηπου από τα παιδιά με τη συμβολή του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος του ΑΠΘ, η κατασκευή μακέτας από τα παιδιά με τη συμβολή ειδικού αρχιτέκτονα, η κατασκευή παιχνιδιών από οικολογικά και ανακυκλώσιμα/άχρηστα υλικά, η ζωγραφική της αυλής του Παιδικού Κέντρου με τη βοήθεια παιδαγωγών, είναι ορισμένες μόνο από τις πρωτότυπες δράσεις που πραγματοποιούνται στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο του ΑΠΘ.

Το Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις που πλαισιώνονται από ένα, μοναδικό σε φυσικό περιβάλλον, υπαίθριο χώρο.

 

Το Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, όπισθεν του ΑΧΕΠΑ και η Γραμματεία για τις εγγραφές λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:00 με 15:00.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr