Αντιδρούν οι κάτοικοι της Τούμπας στο ενδεχόμενο δημιουργίας ξενώνα μεταναστών στην περιοχή

Αντιδρούν οι κάτοικοι της Τούμπας στο ενδεχόμενο δημιουργίας ξενώνα μεταναστών στην περιοχή. Οι παλιοί στάβλοι του δήμου, στις οδούς Σιδηροκαστρου και Άνδρου, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως

δομές κοινωνικής πολιτικής. 

Οι εν λόγω χώροι έως τώρα λειτουργούσαν ως σημεία αποθήκευσης ηλεκτρολογικου υλικού.

 

Η διοίκηση του δήμου σκέφτεται, τη δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και χώρων πράσινου στην συγκεκριμένη περιοχή, όμως ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο, βάση ευρωπαϊκού προγράμματος, ο χώρος να αξιοποιηθεί με τη δημιουργία υπνωτηρίου φιλοξενίας 45 οικογενειών μεταναστών.

 

Οι κάτοικοι αντιδρούν υποστηρίζοντας πως έτσι  υποβαθμιζεται η περιοχή τους, ενώ έχουν συλλέξει υπογραφές με τις οποίες λένε όχι στη δημιουργία του ξενώνα. Μάλισταμ αντιπροτείνουν τη δημιουργία ενός βρεφονηπιακου σταθμού, τον οποίο χρειάζεται η περιοχή.