Αποτελέσματα και ενστάσεις για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας απόρων στο δήμο Βόλβης

dimos-bolbis

Στους 1.302 ανέρχονται οι ωφελούμενοι του δήμου Βόλβης, όπως προκύπτουν από την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού), για τα προσωρινά αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ FEAD).

Ο Πίνακας ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί σε όλα τα σημεία κατάθεσης των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων, όπως, στα Δημοτικά Καταστήματα Ασπροβάλτας, Ν. Βρασνών, Αρέθουσας, Ν. Απολλωνίας, Ν. Μαδύτου, Προφήτη και Σταυρού, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Βόλβης  (http://www.dimosvolvis.gr/).

Για όσες αιτήσεις έχουν απορριφθεί, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ένστασή τους από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 στα σημεία που υπέβαλαν την αρχική αίτησή τους ή στα Δημοτικά Καταστήματα Ασπροβάλτας, Ν. Βρασνών, Αρέθουσας, Ν. Απολλωνίας, Ν. Μαδύτου, Προφήτη και Σταυρού, καθημερινά από τις 08.30 έως τις 14.00, στους πιστοποιημένους δημοτικούς υπαλλήλους.

Κατά την κατάθεση των ενστάσεων, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα  δικαιολογητικά-έγγραφα (απλές φωτοτυπίες), τα οποία στοιχειοθετούν τους λόγους ένστασης, έχοντας μαζί του τον αριθμό αίτησης που κατάθεσε ή το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Ασπροβάλτα (23973-30040), Ν.Βρασνά (2397022308), Αρέθουσα (23953-30030), Ν. Απολλωνία (23933-30000), Ν. Μάδυτος (2397330100), Προφήτης (23933-30100) και Σταυρός (23970-27535).

Παρατίθεται πίνακας ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων όπως εστάλη από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης με την ένδειξη «εγκεκριμένη» ή «απορριφθείσα» και το έντυπο της αίτησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ