Αύξηση 6,7% του τζίρου καταλυμάτων και εστίασης στο β’ τρίμηνο 2014

Αύξηση 6,7% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης στο δεύτερο τρίμηνο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2013. 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης του δεύτερου τριμήνου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση 93,1% έναντι αύξησης 162,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2013, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του κλάδου.

 

Οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου της επιχείρησης και παρουσιάζουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Στόχος των δεικτών αυτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώμενων κλάδων υπηρεσιών στην αγορά, σε όρους αξίας.

 

Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ και άλλους συναφείς εκπτώσιμους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και τους φόρους επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνει τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης.