Χάνονται 6 δισ. ευρώ το χρόνο από τα Ταμεία λόγω της «μαύρης» εργασίας!

ΦΩΤΟ: REUTERS

ΦΩΤΟ: REUTERS

Η αδήλωτη και μαύρη εργασία οδηγεί σε απώλεια 6 δις ευρώ περίπου από το ασφαλιστικό σύστημα ανέφερε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «στον ενικό».

Η εισφοροδιαφυγή θα χτυπηθεί με το νέο κοινό σύστημα είσπραξης εισφορών και φόρων. 17 δις οφείλονται στο ΙΚΑ, από αυτά πολλά ανήκουν σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει συμπλήρωσε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε., από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι εμπλεκόμενοι ελεγκτικοί φορείς του Υπουργείου Εργασίας (ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ), η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας καταγράφεται ως εξής:

-Για τον μήνα Απρίλιο 2015 σε ποσοστό 23,05%
-Για το μήνα Μάιο 2015 στο 15,25%,
-Για τον μήνα Ιούνιο 2015 το ποσοστό ανέρχεται σε 13,68%.
-Τον μήνα Ιούλιο 2015, καταγράφεται στο χαμηλότερο ποσοστό της αδήλωτης εργασίας μέχρι σήμερα ήτοι 11,77%

Σε θέματα που αφορούν στην μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους, από την επεξεργασία των τηρουμένων στην Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε στατιστικών στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα για την ελεγκτική δράση του Σ.ΕΠ.Ε.:

Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.10.2015, πραγματοποιήθηκαν συνολικά (11.732) εργατικές διαφορές, από τις οποίες επιλύθηκαν οι (5.541) και σης οποίες καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους οφειλόμενες αποδοχές, συνολικού ποσού 10.848.207€.

Τέλος, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.08.2015, πραγματοποιήθηκαν συνολικά (20.334) έλεγχοι για παραβιάσεις των χρονικών ορίων εργασίας, αποτέλεσμα των οποίων ήταν για τις διαπιστωμένες παραβάσεις η επιβολή 870 προστίμων και η υποβολή (13) μηνύσεων.