Χαράλαμπος Περβανάς: Συνάντηση με Στελέχη του ΜέΡΑ25

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας ενημέρωσε το ΜέΡΑ 25 για τα προβλήματα των Κόκκινων Δανείων.

Το ΜέΡΑ25 θεωρεί ιερή υποχρέωση όλου το πολιτικού συστήματος να βάλει τους πολίτες του μπροστά απ’ τους κερδοσκόπους και με αυτό ως κριτήριο να λύσει οριστικά ένα πρόβλημα που είναι εθνικής σημασίας.
Το ΜέΡΑ25 θεωρεί ότι υπάρχουν άμεσα εφαρμόσιμες ορθολογικές εναλλακτικές και γι αυτόν τον λόγο αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την άμεση έναρξη διαλόγου με κόμματα, φορείς, δήμους.
Την 24η Φεβρουαρίου διοργανώνει ημερίδα όπου θα συζητηθούν τα συμπεράσματα του διαλόγου αυτού.
Με αφορμή της ημερίδας ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Δανειοληπτών Β. Ελλάδας Χαράλαμπος Περβανάς ενημέρωσε τους αρμόδιους του ΜέΡΑ25 για τα θέματα των κόκκινων δανείων και για τον επερχόμενο καταιγισμό πλειστηριασμών.

Γιώργος Αρίστογλου