Διακοπή υδροδότησης στη Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 από τις 09:00 έως τις 12:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω διαρροής στην οδό Κασσάνδρου 1 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις οδούς Κασσάνδρου , Ηφαιστίωνος και σε τμήμα της Παναγίας Φανερωμένης καθώς και τις παρακείμενες σε αυτές οδούς  του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.