Διακοπή υδροδότησης τώρα στο Δήμο Καλαμαριάς

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τρίτη  12 Απριλίου 2016 από τις 13:00 έως τις 16:30, θα πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω αποκατάστασης  αγωγού ύδρευσης Φ250 στην οδό Κεραμοπούλου 23, του Δήμου Καλαμαριάς . Λόγω των εργασιών θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις περιοχές Άγιος Παντελεήμων, τμήμα Κέντρου Καλαμαριάς καθώς και τμήμα της  Βότση-Κηφισιάς του Δήμου Καλαμαριάς.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν  προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης της περιοχής.