Δήμος Παύλου-Μελά: Κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές γυμνασίου και λυκείου

mathites

Το Τμήμα Υγείας, Κοινωνικών και Προνοιακών Θεμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παύλου Μελά πρόκειται να λειτουργήσει κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2015.

 

Απευθύνεται σε μαθητές  Δημοτικού καθώς και σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. που υστερούν στη σχολική τους επίδοση.

 

Τα μαθήματα  θα διαρκέσουν έως τα τέλη Μαΐου 2016 και θα πραγματοποιούνται δωρεάν απογευματινές ώρες από εκπαιδευτικούς του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης  και εθελοντές εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, καθηγητές αγγλικών  κα).

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών γίνονται  δεκτές:

  • στο Τμήμα Υγείας, Κοινωνικών και Προνοιακών Θεμάτων, Λήμνου 2 και Καζαντζίδη γωνία, Νικόπολη, Σταυρούπολη
  • στο παράρτημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο πρώην δημαρχείο Ευκαρπίας, Εθν. Αντιστάσεως 24 και
  • στο Κοινωνικό Ιατρείο , Αγ. Μαρίνας 4, Πολίχνη

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 020196

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 2014 ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλουν

φορολογική δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια

αρχή

  • Βεβαίωση κατοικίας ή φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για μονογονεϊκές οικογένειες:

Α) Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση

Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι τελεί σε διάσταση και δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό

συμφωνητικό επιμέλειας παιδιών

Γ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας

 

         Για πολύτεκνες οικογένειες:

Α) Κάρτα πολυτεκνίας αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

Για γονείς με προβλήματα υγείας:

Α) Απόφαση υγειονομικής επιτροπής για γονείς ή αδέρφια ΑΜΕΑ

 

Για γονείς άνεργους:

Α) Κάρτες ανεργίας