Δήμος Θερμαϊκού: Συστήνει γραφείο και ομάδα εθελοντών

Ειδικό γραφείο εθελοντισμού και μητρώο εθελοντών αποφάσισε να δημιουργήσει ο δήμος Θερμαϊκού, ενώ σταδιακά προβλέπεται να συγκροτηθούν ομάδες εθελοντών και στις κατά τόπους έδρες των δημοτικών κοινοτήτων.

 

Η ομάδα εθελοντών θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της αντιδημαρχίας Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Απασχόλησης, ενώ θα εδρεύει στη δημοτική κοινότητα Νέας Μηχανιώνας.

 

Σύμφωνα με το δήμαρχο Γιάννη Μαυρομάτη η σύσταση της ομάδας, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όσοι κάτοικοι και δημότες του δήμου το επιθυμούν, έχει στόχο την προαγωγή και την προώθηση του εθελοντισμού αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή σε δράσεις για το περιβάλλον, τον καθαρισμό ακτών και άλλων κοινόχρηστων χώρων, την ανακύκλωση, τις έκτακτες ανάγκες, την πρόνοια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κ.λπ.

Ο δήμος Θερμαϊκού θα αντλήσει τεχνογνωσία και εμπειρίες σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού από άλλους δήμους και περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπάίκής Ένωσης, ώστε να ολοκληρώσει ένα τοπικό δίκτυο, το οποίο θα απαρτίζουν οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας αλλά και φυσικά πρόσωπα

 

«Στη δύσκολη συγκυρία που περνά ο τόπος ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη προσφέρουν διεξόδους στην κοινωνία και στην οικονομία. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η συνένωση δυνάμεων, η διαδραστικότητα στις σχέσεις δήμου και πολιτών και η συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών. Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα, που δεν λύνονται με τον ηρωισμό μεμονωμένων ατόμων, αλλά απαιτούν τη συμβολή όσο το δυνατόν περισσότερων», τόνισε ο δήμαρχος.