Δωρεάν σπιρομετρήσεις στο δήμο Θεσσαλονίκης

Δωρεάν σπιρομετρήσεις για καπνιστές πρώην καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα άνω των 40 ετών θα πραγματοποιήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με κλιμάκιο πνευμονολόγων, την Τετάρτη 7 Μαΐου.
Οι σπιρομετρήσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας (Μοναστηρίου 53-55), από τις 2 μ.μ. έως τις 7 μ.μ., κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2310/509.053,020).