Δύο υγειονομικοί σε αναστολή μιλούν για ποιο λόγο βρίσκονται σ’ αυτή τη θέση…