Ευκολότερα η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων

Νέες απλοποιήσεις στη διαδικασία κατάρτισης και έκδοσης των ληξιαρχικών πράξεων, προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών με σχέδιο νόμου που εισήγαγε σε διαβούλευση.

Ήδη εδώ και ένα μήνα έχει επέλθει τροποποίηση στην καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων με τη δημιουργία στο Υπουργείο Εσωτερικών πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των ληξιαρχικών πράξεων, με παράλληλη τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων διαχείρισης αυτών.

 

Με τις νέες ρυθμίσεις δημιουργείται στο Υπουργείο ομάδα υποστήριξης των ληξιάρχων από υπαλλήλους που είναι διαπιστευμένοι χρήστες και θα μπορούν να καταρτίζουν ληξιαρχικές πράξεις αν υπάρχει πρόβλημα διασύνδεσης κάποιου ληξιαρχείου με το πληροφοριακό σύστημα. Παράλληλα, θεσπίζεται νέο πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης των δημοτολογίων και των ληξιαρχείων της Χώρας, έτσι ώστε η πληροφορία να καταφθάνει άμεσα και να ενημερώνεται η αστική κατάσταση των Ελλήνων Πολιτών με ταυτόχρονη κατάργηση της γραφειοκρατίας. Τέλος, προσαρμόζονται οι διατάξεις του ληξιαρχικού νόμου στη νέα δομή των Ο.Τ.Α. και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.