Αιφνιδιαστική έρευνα για τα δάνεια που έκαναν «φτερά» στο εξωτερικό

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

«Βόμβα» στα κόκκινα δάνεια, επιχειρεί να απασφαλίσει ο οικονομικός εισαγγελέα Γιάννης Δραγάτσης. Πρόκειται για χορηγήσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ που δόθηκαν αλλά αυτά μετατράπηκαν σε εμβάσματα και έφυγαν για το εξωτερικό.

Οπως αναφέρει η Καθημερινή, ο οικονομικός εισαγγελέας ζητά από τις τράπεζες εντός πέντε ημερών, να δώσει όλες τις λίστες με τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έλαβαν δάνεια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εμφανίζονται να έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Πολλά από αυτά τα δάνεια σήμερα δεν εξυπηρετούνται.

Τα στοιχεία που θα το αποσταλούν θα τα συγκρίνει με τις λίστες που έχει λάβει από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Η επιστολή από το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κ. Ιωάννη Δραγάτση προς τις τράπεζες παραγγέλλει:

«Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατ ευρώ. Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους αν πρόκειται για εταιρίες κατά την περίοδο των πληρωμών αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός 5 ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία».