Εγκρίθηκε η πειραματική χρήση φαρμάκου ενάντια στον Εμπολα

Η φαρμακευτική εταιρεία Chimerix Inc ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η χορήγηση σε ασθενείς ενός πειραματικού φαρμάκου της για τον ιό Έμπολα.

Το φάρμακο έλαβε έκτακτη άδεια Πειραματικού Νέου Φαρμάκου (EINDA) από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

 

Με τη χορήγηση της άδειας αυτής ο FDA επιτρέπει την πειραματική χρήση ενός φαρμάκου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία δεν αφήνει χρόνο για την υποβολή μιας κανονικής αίτησης έκδοσης άδειας για την κυκλοφορία νέου φαρμάκου.

 

Η Chemerix συνεργάζεται στενά με τον FDA για να οριστικοποιήσει τις μελλοντικές δοκιμές για να εκτιμηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στους ασθενείς.