Εκοψαν το φυσικό αέριο στο άσυλο ανιάτων

Λόγω οικονομικών δυσκολιών το άσυλο ανιάτων δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις πληρωμές για την παροχή φυσικού αερίου.

Αυτός ήταν ο λόγος που η ΕΠΑ Αττικής έκοψε την παροχή, γεγονός που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μόλις το πληροφορήθηκε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έδωσε εντολή να γίνει αμέσως επανασύνδεση και παράλληλα ζήτησε να βρεθεί ο υπεύθυνος της διακοπής και να αποδοθούν ευθύνες.