Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ισορροπημένη διατροφή

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την ισορροπημένη διατροφή, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 132).

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια έξι ωρών και θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή της επίκουρης καθηγήτριας, Αλεξάνδρας-Μαρίας Μιχαηλίδου και της επιστημονικής της ομάδας, από τις 11 έως τις 25 Απριλίου 2016.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς και η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση.

Οι θεματικοί άξονες των σεμιναρίων είναι:

  • Διατροφή και υγεία: μια διαχρονική σχέση.
  • Αρχές της ισορροπημένης διατροφής – Ομάδες τροφίμων.
  • Διατροφικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα της Μεσογειακής διατροφής.
  • Βασικές αρχές ορθού χειρισμού των τροφίμων.
  • Ανάπτυξη μεθόδων προσέγγισης των παιδιών σε θέματα ισορροπημένης διατροφής.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δευτέρα: 11 Απριλίου 2016
  • Δευτέρα: 18 Απριλίου 2016
  • Μ. Δευτέρα: 25 Απριλίου 2016

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, βάσει των οδηγιών που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 4 Απριλίου από τις 9.00 και μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η ενημέρωση των συμμετεχόντων θα γίνει ηλεκτρονικά με μοναδικό κριτήριο επιλογής τη σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων. Σε κάθε συμμετέχοντα που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 841109 και 2310 841498 (κ. Βαρδαμάσκου) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης