ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 19% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο

Μείωση κατά 19,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,0% στην επιφάνεια και κατά 6,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 παρουσίασε κατά το μήνα Οκτώβριο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε σε 1.269 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 243,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.065,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1265 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 242,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.063,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 18,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 9,8% στην επιφάνεια και κατά 2,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 4 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 0,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 2014, είναι 0,2%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Νοέμβριο 2013 έως τον Οκτώβριο 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.951 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.687,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.576,5 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,1% στην επιφάνεια και κατά 6,0% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2012 – Οκτωβρίου 2013.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 15,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,6% στην επιφάνεια και κατά 2,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2012 – Οκτωβρίου 2013.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,9%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 18,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,1% στην επιφάνεια και κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2013.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 17,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 11,3% στην επιφάνεια και κατά 3,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013.