ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση κατά 4,9% του τζίρου στη βιομηχανία τον Μάιο

Πτώση 4,9% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον φετινό Μάιο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ στο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013-Μαΐου 2014 υποχώρησε κατά 5,5%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

 

Πιο αναλυτικά, η µείωση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία κατά 4,9% τον Μάιο, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, και των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

 

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατοµείων κατά 57,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

 

β. Στη µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 5,6%. Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού.

γ. Στην αύξηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 4,2%.

 

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 14,2%.