ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι πάρα αυστηρή και στα πλαίσια της θα ενταχθεί μικρό ποσοστό οφειλετών του δημοσίου. Συνεπώς, τα κριτήρια πρέπει να γίνουν επιεικέστερα.